Responsive image

ಕುಮಾರಣ್ಣರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಕಾರ್ಯಗಾರ

ದಿನಾಂಕ: 15/04/2017

Created on: 2017-02-26

ದಿನಾಂಕ: 15/04/2017 ರಂದು ಜರುಗಲಿದೆ ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿ ಆಸಕ್ತರು ತಮ್ಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಜತೆಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ... ಸ್ಥಳ: ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಸಭಾಂಗಣ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ರಸ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001